top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

Jeg samtykker til Flåten Hudpleieklinikk sine vilkår og betingelser som er beskrevet her:

  1. Aldersgrense: Aldersgrense for behandling i Flåten Hudpleieklinikk er 18 år. Personer under 18 er akseptert dersom de har skriftelig tillatelse fra en foresatt.

  2. Oppmøte til behandling bør skje presist. Dersom du kommer for sent til en avtalt time, vil timen bli forkortet tilsvarende uten at du får erstattet dette økonomisk. Dersom du ikke møter opp til avtalt time vil du bli fakturert full pris for det du har bestillt. 

  3. Kontraindikasjoner: For sikkerhetsskyld ønsker vi at du gir beskjed om informasjon som kan være relevant for behandlingen ved bestilling av timen. Slik informasjon kan være graviditet, høyt/lavt blodtrykk, hjerte karsykdommer, astma, allergier og andre sykdommer. Det er ditt ansvar som kunde å opplyse om eventuelle kontraindikasjoner, slik at vi kan tilrettelegge din behandling på en trygg måte. Flåten Hudpleieklinikk fraskriver seg alt ansvar (herunder også økonomisk ansvar) for eventuelle allergiske reaksjoner som en sjelden gang kan oppstå.

  4. Avbestillinger/endring av time: En eventuell avbestilling/endring av time bør skje snarest mulig, og senest 24 timer før den bestilte timen. Avbestillinger/endring av time som blir gjort etter dette belastes med hele beløpet. 

  5. Gavekort: Gavekortene som er kjøpt hos Flåten Hudpleieklinikk er gyldig i 1 år fra kjøpsdato. Dersom du ønsker å forlenge gyldigheten på et gavekort, ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Vi erstatter/ fornyer ikke gavekort som er gått ut på dato.

  6. Åpningstider: Våre åpningstider finner du her.

  7. Forbehold: Innholdet på www.flatenhud.no kan inneholde feil og være mangelfullt. Vi prøver etter beste evne å unngå dette. Flåten Hudpleieklinikk fraskriver seg alt ansvar for dine eventuelle tap (herunder også økonomisk ansvar) som følge av dette. Flåten Hudpleieklinikk er ikke ansvarlig for innhold på nettsider som vi linker til.A

  8. Retningslinjer for personvern: For informasjon om hvordan Flåten Hudpleieklinikk behandler dine personopplysninger se her

bottom of page